УМОВИ (ПОРЯДОК) ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ, ОПЛАТИ ПОСЛУГ ТА ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Надання Послуг Виконавцем здійснюється у відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями Сторін. Виконавець за потреби, на власний розсуд може залучати для надання Послуг інших осіб, на умовах співпраці.

Послуги надаються Клієнту шляхом укладання Договору публічної оферти (приєднання) надання послуг, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Клієнтом, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень Договору та додатків до нього. Договір публічної оферти (приєднання) надання послуг розміщений за адресою https://online.nailrevolution.ua/lesson-6.

Акцепт Договору публічної оферти (приєднання) надання послуг,може бути здійснений одним зі способів:

 • Реєстрація на навчальний курс на сайті Виконавця через реєстраційну форму за адресою https://online.nailrevolution.ua/lesson-6;
 • Підтвердження електронними засобами зв'язку (в тому числі через е-mail) строків та вартості послуг Виконавця;
 • Оплата грошових коштів через платіжну систему на сайті Виконавця в якості передоплати за Послуги;
 • Оплата грошових коштів на банківський поточний рахунок Виконавця в якості передоплати за Послуги на підставі рахунку, наданого Виконавцем;
 • Вчинення інших дій, які свідчать про прийняття Клієнтом умов Публічної оферти, в тому числі надання інформації та інше.

Перелік Послуг, що надається Виконавцем, вказаний за адресою https://online.nailrevolution.ua/lesson-6.

Програми навчальних курсів Виконавця вказані за адресою https://online.nailrevolution.ua/lesson-6.

Термін, протягом якого надаються Послуги визначається в Програмі Курсу, розміщеній за адресою https://online.nailrevolution.ua/lesson-6.

ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ

Клієнт може замовити послуги у Виконавця одним з перелічених способів:

 • Заповнити та надіслати реєстраційну форму Виконавцю на сайті Компанії, яка знаходиться за адресою https://online.nailrevolution.ua/lesson-6.
 • Здійснити оплату вибраного пакету Послуг через платіжну систему, встановлену на сайті.
 • Надіслати заявку на вибрані Послуги Виконавцю на електронну адресу revolution.online.adm@gmail.com.
 • Зателефонувати Виконавцю за замовити вибрані Послуги за номером телефону +38 063 257 48 69.

ОПЛАТА ПОСЛУГ ТА ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Ціна за Послуги встановлюється на сайті Виконавця за адресою https://online.nailrevolution.ua/lesson-6, та/або у рахунку, наданому Виконавцем для перерахування Клієнтом коштів у безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця.

Загальна вартість Послуг складає сукупність Послуг, сплачених Клієнтом.

Розмір оплати за Курс встановлюється за весь строк проходження Курсу та не може змінюватись до його закінчення.

Оплата Послуг здійснюється в порядку попередньої оплати Клієнтом в національній валюті України гривні. Датою оплати Послуг вважається дата надходження коштів на поточний рахунок Виконавця.

Оплата Клієнтом Послуг може бути внесена не пізніше ніж за одну годину до початку занять.

Клієнт оплачує Послуги у безготівковій формі через платіжну систему https://fondy.ua/, встановлену на сайті Виконавця за адресою https://online.nailrevolution.ua/lesson-6, або у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця, на підставі рахунку, наданого Виконавцем.

У разі дострокового розірвання Договору публічної оферти (приєднання) надання послуг з ініціативи Клієнта, кошти, які були ним сплачені за надання Послуг повертаються з урахуванням наступних умов:

 • Якщо Клієнт відмовився від надання послуг не менше ніж за 14 календарних днів до початку Курсу та до отримання доступу до першого уроку – сплачені кошти повертаються Замовнику в розмірі 90% від сплаченої повної вартості Послуг, за вирахуванням понесених витрат Виконавця у розмірі 3% від вартості Послуг;
 • Якщо Клієнт відмовився від надання послуг протягом 7 календарних днів після початку Курсу та отримання доступу до першого уроку - сплачені кошти повертаються Клієнту в розмірі 70% від повної вартості Послуг, за вирахуванням понесених витрат Виконавця у розмірі 3% від вартості Послуг;
 • Кошти не повертаються Клієнту при отриманні доступу до четвертого та послідуючих уроків Курсу.

Пропуск занять Клієнтом не є підставою для повернення Виконавцем коштів Клієнту.

Відмова від надання Послуг повинна бути надіслана Виконавцю електронною поштою на електронну адресу revolution.online.adm@gmail.com, або надана в письмовому вигляді за формою, наданою Клієнту (надісланою) Виконавцем.

Свяжитесь с нами

Контакты
Адрес
Украина, Киев,
ул. Никольско-Слободская, 6к
Мы в соц.сетях:
© 2020 Академия Nail RevolюциЯ.
All Right Reserved.